Szczegóły

Tytuł artykułu

Działania PROWukierunkowane na wsparcie działalności pozarolniczej – ocena zróżnicowaniaprzestrzennego i innowacyjnego wpływu na rozwój obszarów wiejskich

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 173

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×