Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ działania PROW 2007-2013 „Modernizacja gospodarstwrolnych” na proces unowocześniania gospodarstw rolnych w woj. warmińsko-mazurskim

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 173

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×