Szczegóły

Tytuł artykułu

Innowacje na obszarach wiejskich na przykładzie inicjatywpodejmowanych przez lokalne grupy działania w woj. małopolskim

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 173

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×