Szczegóły

Tytuł artykułu

Automatyczne mechanizmy dostosowywania wieku uzyskaniauprawnień emerytalnych i wysokości świadczenia do przemian umieralności

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 34

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×