Details

Title

Standardy jakości usług reintegracyjnychw centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładachaktywności zawodowej. Założenia i rezultaty badań empirycznych prowadzonychw latach 2009–2013

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 35

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808
×