Szczegóły

Tytuł artykułu

Standardy jakości usług reintegracyjnychw centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładachaktywności zawodowej. Założenia i rezultaty badań empirycznych prowadzonychw latach 2009–2013

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 35

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×