Szczegóły

Tytuł artykułu

Kluby gimnastyczne w królestwie polskim (1867–1914)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×