Szczegóły

Tytuł artykułu

Los generales de Isabel II, red. G. Rueda

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×