Szczegóły

Tytuł artykułu

Patrycja Gąsiorowska, Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku.Studium prozopograficzne

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×