Szczegóły

Tytuł artykułu

Mark Brayshay, Land Travel and Communications in Tudor and Stuart England:Achieving a Joined-up Realm

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×