Szczegóły

Tytuł artykułu

Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997–2015

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Socjologii PAN ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×