Szczegóły

Tytuł artykułu

Behavioural Interventions in Regional Policy. Motivating Enterpreneurs to Use Support Instruments for Innovation

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2016

Numer

No 48

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375
×