Szczegóły

Tytuł artykułu

Behavioural Interventions in Regional Policy. Motivating Enterpreneurs to Use Support Instruments for Innovation

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2016

Numer

vol. 48

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

behavioural economics ; behavioural interventions ; entrepreneurship ; innovation ; regional policy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

7-24

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning and European Regional Science Association (ERSA) Polish Section

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-3375
×