Szczegóły

Tytuł artykułu

Nowe instrumenty ochrony krajobrazua zarządzanie publiczne. Perspektywa współzarządzania (governance)i neoweberyzmu (neo-Weberian state)

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 261

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×