Details

Title

Zmiany w strukturze użytków rolnychw powiecie grójeckim po 1990 r.

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 262

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×