Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany w strukturze użytków rolnychw powiecie grójeckim po 1990 r.

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 262

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×