Szczegóły

Tytuł artykułu

Podatek rolny jako narzędziebadania przemian struktury agrarnej – studium przypadku gminy Brzuze

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 262

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×