Details

Title

Rozwój infrastruktury technicznej i dostępnośćkomunikacyjna a wielofunkcyjność gospodarki obszarów wiejskich– na przykładzie woj. małopolskiego

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 262

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×