Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój infrastruktury technicznej i dostępnośćkomunikacyjna a wielofunkcyjność gospodarki obszarów wiejskich– na przykładzie woj. małopolskiego

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 262

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×