Details

Title

Zastosowanie modelu „czterech kapitałów” do oceny możliwości rozwoju wsi trwale depopulacyjnych

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 263

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×