Szczegóły

Tytuł artykułu

Zastosowanie modelu „czterech kapitałów” do oceny możliwości rozwoju wsi trwale depopulacyjnych

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 263

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×