Details

Title

Poziom życia ludności na obszarach wiejskich Polski Wschodniej w latach 2004 i 2015

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 263

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×