Details

Title

Kształtowanie programów rewitalizacji miast w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, doktrynalnych i prawnych

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 264

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×