Details

Title

Rewitalizacja dróg wodnych Delty Wisły jako podstawanowej perspektywy osiedleńczej

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 264

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×