Szczegóły

Tytuł artykułu

Urban Mentoring jako nowa technika współpracy w procesie planowania partycypacyjnego

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 264

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×