Szczegóły

Tytuł artykułu

Potencjał kognitywno-kulturowy dzielnicy a innowacyjne strategie rehabilitacji w kontekście społecznej indywidualizacji. Studium przypadku: Mouraria, Lizbona

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 264

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×