Szczegóły

Tytuł artykułu

Non-places in the Centre of the Historic MainTown in Gdańsk? – Design Thinking as a Method of Solving Problemsin Cities

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 264

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×