Details

Title

Rolainicjatyw społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowegona przykładzie mozaiki Anny Fiszer na ścianie kina Neptun w Gdańsku

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 264

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×