Szczegóły

Tytuł artykułu

Rolainicjatyw społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowegona przykładzie mozaiki Anny Fiszer na ścianie kina Neptun w Gdańsku

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 264

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×