Szczegóły

Tytuł artykułu

Sensitivity and specifi city of multichannel surface electromyography in diagnosing fecalincontinence

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

sEMG ; computer-assisted diagnosis ; neurogenic ; fecal incontinence ; external anal sphincter ; classification tree

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Data

2017.03.31

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×