Szczegóły

Tytuł artykułu

Vascular density of inferior tibiofi bular joint — cadaveric experimental study

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616

×