Szczegóły

Tytuł artykułu

Cechy przestrzenne suburbanizacji – AglomeracjaWarszawy a wybrane aglomeracje europejskie

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 265

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×