Details

Title

Instrumenty ekonomiczno-finansowe w grzeo przestrzeń

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 265

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×