Szczegóły

Tytuł artykułu

Game about Space or Game in the Space?

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 265

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×