Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ podmiotów rynku nieruchomości na kształtowanieprzestrzeni miejskiej

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 265

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×