Szczegóły

Tytuł artykułu

Gra o przestrzeń według Ustawy o inwestycjachw zakresie elektrowni wiatrowych a rozwiązania alternatywne– przykład obszarów wiejskich województwa łódzkiego

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 265

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×