Szczegóły

Tytuł artykułu

The Role and Effects of Case-low in the SpatialCompetition. An analysis of Selected Cases

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 265

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×