Szczegóły

Tytuł artykułu

Designing and efficiency of database for simulation of processes in systems. Case study for the simulation of warehouse processes

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×