Szczegóły

Tytuł artykułu

Conceptual approach to select parameters of hydrostatic and mechanical transmissions for wheel tractors designed for agricultural operations

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×