Szczegóły

Tytuł artykułu

The Polish Female Immigrant Niche. Domestic Cleaners in New York City at the Turn of the Twentieth and Twenty-First Century

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×