Szczegóły

Tytuł artykułu

Diaspora w diasporze: Ukraińcy z Polski w Toronto.Szkic z antropologii pamięci

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×