Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy istnieje zjawisko lifestyle migration do Polski? O badaniuprzyczyn mobilności migrantów wewnątrzunijnych mieszkających w RP

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×