Szczegóły

Tytuł artykułu

Projekt „Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięcimigracyjnej”

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×