Szczegóły

Tytuł artykułu

Z Kazachstanu do Polski. Katarzyna E. Kość-Ryżko, Wykorzenieni.Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu, Warszawa:Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2014

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×