Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształcenie osób odpowiedzialnych za kontaktyz imigrantami / cudzoziemcami. Uzasadnienie, dezyderaty i propozycje realizacji

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×