Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z konferencji „Otwarty Kraków”, Kraków23–25 lutego 2017 r.

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×