Szczegóły

Tytuł artykułu

Kongres Polonii Amerykańskiej i jego udział w polityceamerykańskiej wobec Polski. Wokół książki Joanny Wojdon, White and RedUmbrella. The Polish American Congress In the Cold War Era 1944–1988,Budapest 2015, s. 370

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×