Szczegóły

Tytuł artykułu

Несколько слов о категории этничности в лите-ратурном тексте (на основании романа Медея и ее дети ЛюдмилыУлицкой)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×