Szczegóły

Tytuł artykułu

Irina Betko, „ДУШИ ИЗМЕНЧИВОЙ ПРИМЕТЫ…“.ИЗБРАННЫЙ ТЕКСТ УКРАИНСКОЙ И РУССКОЙ КЛАССИКИВ ЗЕРКАЛЕ МИФО-АРХЕТИПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, Olsztyn: WydawnictwoUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016, ss. 296

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×