Details

Title

Rosyjska myśl chrześcijańska. Filaret Moskiewskii Fiodor Dostojewski. Od teologii Kościoła do metafi zyki narodu

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744

×